TEKİRDAĞ/ÇORLU

SYM YATIRIM GİRİŞİM

Değerlerimiz:

  1. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarına öncelik verir, onların beklentilerini aşmayı hedefler ve sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmak için çaba sarf ederiz.

  2. İnovasyon: Yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve sürekli olarak ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi geliştirmek için yaratıcı çözümler ararız.

  3. Sosyal Sorumluluk: Çevremize ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde hareket eder, sürdürülebilirlik ilkelerini benimser ve çeşitli sosyal projelerde aktif rol alırız.

  4. Etik Değerler: İş yapış şeklimizi etik değerlere dayandırır, dürüstlük, şeffaflık ve adalet prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.

  5. Çalışan Gelişimi: Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine yatırım yapar, onlara eğitim olanakları sunar ve işbirliği içinde bir ekip oluştururuz.

  6. Kalite ve Güvenilirlik: Ürün ve hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarına ulaşmayı hedefler, güvenilir ve kaliteli ürünler sunarak müşterilerimizin güvenini kazanırız.

  7. Çeşitlilik ve İnklüzyon: Çeşitli bakış açılarından güç alır, farklılıklara saygı gösterir ve birbirimizin benzersiz güçlü yanlarını takdir ederiz.

  8. Çeviklik ve Adaptasyon: Hızlı değişen iş dünyasına uyum sağlamak için esnek ve çevik bir yaklaşım benimseriz, değişime açık oluruz ve öğrenmeye devam ederiz.

Bu değerler, SYM LTD olarak benimsediğimiz temel prensipleri yansıtmaktadır. Bu değerlere bağlı kalarak, hem müşterilerimize hem de paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değerler sunmayı amaçlıyoruz.