TEKİRDAĞ/ÇORLU

SYM YATIRIM GİRİŞİM

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

SYM LTD olarak, müşteri gizliliğini ve kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutmaktayız. Bu nedenle, aşağıda belirtilen politikalar doğrultusunda kişisel veri saklama ve imha süreçlerimizi yönetiyoruz:

1. Kişisel Veri Toplama ve Kullanma:

 • Müşterilerden toplanan kişisel veriler, yasal düzenlemelere ve gizlilik ilkelerine uygun olarak ve sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanılır.
 • Kişisel veriler, müşteri onayı olmadan veya yasal bir zorunluluk olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

2. Kişisel Veri Güvenliği:

 • Kişisel veriler, güvenli bir şekilde saklanır ve yetkisiz erişim, değişiklik veya kayıp önlenmek üzere güvenlik önlemleri alınır.
 • Çalışanlar, kişisel verilere sadece görevleri gereği erişim izinlerine sahip oldukları durumlarda ulaşabilirler.

3. Saklama Süreleri:

 • Kişisel veriler, belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanır.
 • Yasal düzenlemeler veya müşteri talepleri doğrultusunda belirlenen sürelerde veriler saklanabilir.

4. İmha Politikası:

 • Kişisel veriler, artık işlenmelerine veya saklanmalarına gerek olmadığında ve yasal saklama süreleri sona erdiğinde düzenli olarak imha edilir.
 • İmha süreçleri, verilerin fiziksel ve dijital ortamlarda tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.

5. Veri Güncelliği:

 • Kişisel verilerin doğruluğunu sağlamak ve güncel tutmak için gerekli önlemler alınır.
 • Müşteriler, kişisel bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda derhal bilgilendirilmelidir.

6. Şeffaflık ve İletişim:

 • Kişisel veri saklama ve imha politikalarımız, müşterilere açık ve anlaşılır bir şekilde iletilir.
 • Müşteriler, kişisel verileri hakkında herhangi bir soru veya endişe durumunda şirketimize başvurabilirler.

Bu politika, SYM LTD'nin kişisel verilere olan taahhüdünü ve bu verilerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu vurgular. Güncel politika metni, yasal düzenlemeler ve şirket içi gereksinimlere göre periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir.